Kosten en vergoeding logopedie

Logopedie en logopedie-stottertherapie worden bij verwijzing door een (tand)arts of specialist volledig vergoed door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering.

Wij hebben als praktijk met alle grote zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten, te weten:

 • ASR Ziektekosten
 • Coöperatie Menzis U.A. (tot dit concern behoort ook Anderzorg)
 • Coöperatie VGZ UA (tot dit concern behoren ook IZA Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, Univé, Zorgverzekeraar UMC)
 • CZ (tot dit concern behoren ook Nationale-Nederlanden Zorg, Ohra Zorgverzekeringen en Ohra ziektekostenverzekeringen)
 • DSW (tot dit concern behoort ook Stad Holland Zorgverzekeraar)
 • Eno Zorgverzekeraar N.V.
 • iptiQ
 • ONVZ
 • Zilveren Kruis (tot dit concern behoren ook Avéro, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, Zorgverzekeraar OZF)
 • Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (tot dit concern behoort ook OWM AZVZ)

Indien u verzekerd bent bij één van bovenstaande zorgverzekeraars dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening bij uw zorgverzekeraar. Een overzicht van deze tarieven kunt u hier vinden. Bij een niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (u dient zich minimaal 24 uur voor de afspraak af te melden) brengen wij dit tarief bij u in rekening.

Zonder verwijzing naar de logopedist (DTL)

Sinds augustus 2011 bestaat de mogelijkheid naar de logopedist te gaan zonder verwijzing/machtiging van uw arts, tandarts of specialist. Onze logopedisten zijn getraind om een screening af te nemen wanneer u zonder verwijzing komt. Dit heet de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Let op! Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze Directe Toegankelijkheid Logopedie. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Wanneer uw verzekering de DTL niet vergoedt, dient u eerst contact te hebben met uw arts, tandarts of specialist.

Eigen risico

U betaalt mogelijk een deel van uw behandeling zelf via het eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Voor ouders zijn er daarom geen kosten verbonden aan de logopedische behandeling van hun kind.

Stottertherapie

Stottertherapie zoals gegeven in deze praktijk valt onder de logopedie! U hoeft zich hiervoor dus hiervoor niet aanvullend te verzekeren. Wel is een verwijzing van uw (huis)arts verplicht die specifiek voor stotteren is afgegeven.

Geen medische indicatie

Indien u geen verwijzing of medische indicatie hebt, kunt u de logopedische zorg zelf bekostigen. Klik hier voor de prijzen.

Diensten aan derden

Onze logopedisten kunnen op verzoek van derden ook de volgende diensten bieden: deelname aan een overleg, (behandel)advies aan een collega-logopedist, observatie van een leerling in de klas, etc.

Hierbij gelden de volgende tarieven :

 • Overleg/advisering (per 30 minuten): € 40,53
 • Toeslag voor overleg/observatie op locatie: € 22,99
 • Verslaggeving op verzoek van derden: € 40,53

Voor een offerte op maat, adviseren we u contact op te nemen met de betreffende logopedist of uw vraag te mailen aan info@logopediepraktijktilburg.nl.