Verschillende vormen van hulp bij stotteren

De logopedie-stottertherapie zoals gegeven in onze praktijk volgt de aanbevelingen van de Richtlijn Stotteren (2014). De aanbevelingen zijn gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis op gebied van stotteren. Er is ook een patiëntenversie van de Richtlijn Stotteren, waardoor deze informatie ook voor ouders en personen die stotteren zelf goed toegankelijk is.

Logopedie-stottertherapie

Logopedie-stottertherapie wordt gegeven door logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in stotteren. Zie voor meer informatie de kopjes hiernaast per leeftijdsgroep. Ook een all-round logopedist mag kinderen en volwassenen die stotteren behandelen, maar niet elke logopedist voelt zich zeker in de behandeling bij stotteren.

Meer informatie over stotteren en deze reguliere stottertherapie is te vinden op de volgende websites:

Alternatieve methoden

Net als in alle andere takken van zorg bestaan er ook alternatieve methoden voor stotteren. Voorbeelden hiervan in Nederland zijn o.a. Hausdörfer, McGuire, Delferro en de BOMA-methode, maar ook andere zorgverleners bieden soms op hun eigen manier begeleiding bij stotteren. De websites van de betreffende therapieën bieden informatie.

Hoe kiezen?

Als je hulpt zoekt vanwege stotteren voor jezelf is het goed om erachter te komen wat bij jou past en wat realistische doelen zijn voor jouw situatie. Het is belangrijk om je goed te oriënteren op de verschillende mogelijkheden van therapie zodat je weet wat ‘er op de markt is’. Iedere persoon die stottert is uniek, in zijn of haar persoonlijkheid en in zijn of haar manier van stotteren. De therapie moet daarbij aansluiten. Iedere therapie heeft succesverhalen en na iedere therapie zijn er mensen die verder gaan ‘shoppen’ omdat ze niet gevonden hebben wat ze zochten. Probeer te bepalen wat voor jou het belangrijkste is in een therapie en zoek informatie op internet of probeer mensen te spreken die ervaring hebben met een bepaalde therapie.

Nazorg

Voor jongeren en volwassenen die stotteren en een individuele therapie hebben gevolgd is in 2015 de nazorgwebsite www.stotters.nl opgericht. Doel is om met elkaar in contact te komen en elkaar te ondersteunen in de fase na therapie, bijvoorbeeld via het delen van ervaringen en het oefenen van technieken.

Stottercafés

Het doel van een stottercafé is dat mensen die stotteren elkaar eens in de zoveel tijd in een ongedwongen, niet-therapeutische situatie ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Samen met ervaringsdeskundige Tom de Beer heeft Femke de Smit Stottercafé Tilburg opgericht. Ook onze stottertherapeut Jolien zit in de organisatie van het stottercafé.

Zie www.stottercafetilburg.nl voor meer informatie.