Mirjam Sparidans

Logopedist, Preverbaal-logopedist, Afasie-, Parkinson- en Oncologietherapeut, Praktijkhouder

Gespecialiseerd in:

 • Neurologische stoornissen: afasie, dysartrie, dysfagie
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Ziekten van Parkinson
 • Manuele Larynxfacilitatie
 • Oncologie
 • Preverbale Logopedie
 • Dyslexie

Aangesloten bij:

 • De hersenstichting
 • AfasieNet
 • Parkinsonnet
 • MENT (eerstelijns samenwerkingsverband NAH)
 • Kring Zuid Preverbale Logopedie
 • Kring Dyslexie Midden Brabant

Femke de Smit

Logopedist, Stottertherapeut, Praktijkhouder

Gespecialiseerd in:

 • Stotteren bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • Neurogeen en psychogeen stotteren
 • Lidcombe Programma
 • RESTART-DCM
 • Mini-KIDS
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Stotteren Erasmus (Rotterdam)
 • NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie)
 • Damstégroep voor groepstherapie stotteren
 • EFS (Europees register voor stottertherapeuten)
 • Stottercafé Tilburg

Iris van den Berg

All-round logopedist, Taal-/spraakpatholoog, Afasietherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Neurologische stoornissen: afasie, dysartrie, dysfagie
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Spraak-taalstoornissen bij kinderen en volwassenen
 • Meertaligheid
 • TOS (Taalontwikkelingsstoornissen)
 • OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde)
 • Niet of nauwelijks sprekende kinderen

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Logopedie Best
 • AfasieNet
 • MENT (eerstelijns samenwerkingsverband NAH)

Jolien van der Heijden-Uijenkruijer

All-round logopedist, Spraak-/taaltherapeut, Stottertherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Stotteren bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • Lidcombe Programma
 • RESTART-DCM
 • Meertaligheid
 • TOS (Taalontwikkelingsstoornissen)
 • Ouderbegeleiding
 • OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde)
 • NmG (Nederlands met Gebaren)

Aangesloten bij:

 • Intercollegiaal Overleg ECSF stottertherapeuten
 • NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie)
 • EFS (Europees register voor stottertherapeuten)
 • Stottercafé Tilburg

Carlijn Hems-Vermeer

All-round logopedist, Spraak-/taaltherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Fonologische stoornissen
 • Prompt
 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Meertaligheid
 • Stemproblemen bij kinderen
 • OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde)

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Midden Brabant

Tessa de Lorme

All-round logopedist, Preverbaal therapeut, Spraak-/taaltherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Preverbale logopedie
 • OMFT (Oromyofunctionele therapie)
 • Prompt
 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Meertaligheid

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring 444 Utrecht
 • Kwaliteitskring Zuigelingen en Kleine eters Utrecht

Robin de Gardeijn – Paijmans

All-round logopedist, Spraak-/taaltherapeut

Gespecialiseerd in:

 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • NGT (Nederlandse Gebarentaal) en NmG (Nederlands met Gebaren)

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Midden-Brabant

Simone Staps

All-round logopedist, Spraak-/taaltherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Spraak-taalstoornissen
 • Meertaligheid
 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Fonologische stoornissen
 • Neurologische stoornissen: Afasie, dysartrie, dysfagie
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Samenspraak (Breda)

Judith Zwartjens

All-round logopedist, Taal-/spraakpatholoog

Gespecialiseerd in:

 • Spraakstoornissen bij kinderen en volwassenen
 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Taalstoornissen bij volwassenen
 • OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde)

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Best

Maud Peeters

All-round logopedist

Gespecialiseerd in:

 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Spraak-taalontwikkelingsproblemen bij kinderen

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Samenspraak

Stagiaires: Logopediepraktijk Tilburg biedt stageplaatsen aan stagiaires van de logopedie-opleiding en de ECSF-opleiding tot stottertherapeut. In de periode 8 februari t/m 22 juli 2021 loopt een 4de jaars logopediestudent bij ons stage:

Charlotte Huigh

Logopedist i.o. (4de jaars stage), klinisch linguïst

Enige ervaring met:

 • Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Spraakstoornissen bij kinderen
 • Meertaligheid

Aandachtsgebieden stage:

 • Neurologische stoornissen: afasie, dysartrie, dysfagie
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Stotteren bij kinderen, jongeren en volwassenen