Mirjam Sparidans – praktijkhouder

Logopedist, Preverbaal-logopedist, Afasie-, Parkinson- en Oncologietherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Neurologische stoornissen: afasie, dysartrie, dysfagie
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Ziekte van Parkinson
 • Manuele Larynxfacilitatie
 • Oncologie
 • Preverbale Logopedie
 • Adem

Aangesloten bij:

 • De hersenstichting
 • AfasieNet
 • Parkinsonnet
 • MENT (eerstelijns samenwerkingsverband NAH)
 • Kring Zuid Preverbale Logopedie
 • Younik

Femke de Smit – praktijkhouder

Logopedist, Stottertherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Stotteren bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • Neurogeen en psychogeen stotteren
 • Lidcombe Programma
 • RESTART-DCM
 • Mini-KIDS
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Stotteren Erasmus (Rotterdam)
 • NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie)
 • EFS (Europees register voor stottertherapeuten)
 • Stottercafé Tilburg

Iris van den Berg – Bogaard

All-round logopedist, Taal-/spraakpatholoog, Afasietherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Neurologische stoornissen: afasie, dysartrie, dysfagie
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Spraak-taalstoornissen bij kinderen en volwassenen
 • Meertaligheid
 • TOS (Taalontwikkelingsstoornissen)
 • OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde)
 • Niet of nauwelijks sprekende kinderen

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Logopedie Best
 • AfasieNet
 • MENT (eerstelijns samenwerkingsverband NAH)

Robin de Gardeijn – Paijmans

All-round logopedist en logopedist-stottertherapeut i.o.

Gespecialiseerd in:

 • Stotteren bij kinderen
 • RESTART-DCM
 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • NGT (Nederlandse Gebarentaal) en NmG (Nederlands met Gebaren)

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Midden-Brabant

Simone Geven-Staps

All-round logopedist, Spraak-/taaltherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Spraak-taalstoornissen
 • Meertaligheid
 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Fonologische stoornissen
 • Neurologische stoornissen: Afasie, dysartrie, dysfagie
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Samenspraak (Breda)

Carlijn Hems-Vermeer

All-round logopedist, Spraak-/taaltherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Fonologische stoornissen
 • Prompt
 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Meertaligheid
 • Stemproblemen bij kinderen
 • OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde)
 • Manuele larynxfacilitatie

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Midden Brabant

Tessa de Lorme

All-round logopedist, Preverbaal therapeut, Spraak-/taaltherapeut

Gespecialiseerd in:

 • Preverbale logopedie
 • OMFT (Oromyofunctionele therapie)
 • Prompt
 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Meertaligheid

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring 444 Utrecht
 • Kwaliteitskring Zuigelingen en Kleine eters Utrecht

Charlotte Megens-Huigh

Logopedist, klinisch linguïst

Gespecialiseerd in:

 • Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Spraakstoornissen bij kinderen
 • Meertaligheid

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring

Maud Peeters

All-round logopedist

Gespecialiseerd in:

 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Spraak-taalontwikkelingsproblemen bij kinderen

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Samenspraak

Ans Schalks-Smits

Logopedist en logopedist-stottertherapeut i.o.

Gespecialiseerd in:

 • Stotteren bij kinderen
 • Lidcombe Programma
 • RESTART-DCM
 • Mini-KIDS

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring LogOss
 • Kwaliteitskring Drunen/ Den Bosch

Judith Zwartjens

All-round logopedist, Taal-/spraakpatholoog

Gespecialiseerd in:

 • Spraakstoornissen bij kinderen en volwassenen
 • TOS (taalontwikkelingsstoornissen)
 • Meertaligheid
 • OMFT (oromyofunctionele therapie bij tandheelkunde)
 • Stotteren bij jonge kinderen
 • RESTART-DCM
 • Gehoorproblemen; NGT (Nederlandse Gebarentaal) en NmG (Nederlands met Gebaren)

Aangesloten bij:

 • Kwaliteitskring Best

Stagiaires: Logopediepraktijk Tilburg biedt stageplaatsen aan stagiaires van de logopedie-opleiding en de ECSF-opleiding tot stottertherapeut.