Logopedie bij oncologie

De behandeling van kanker kan ook op het gebied van spreken, eten en ademhaling negatieve gevolgen hebben. De logopedist kan begeleiding bieden op het gebied van slikken, verslikken, kauwen en transporteren van voeding, speekselverlies, articulatie en stem, adem en benauwdheid.

samenwerking

Mirjam Sparidans participeert in het netwerk Oncologie Team Tilburg: een samenwerkingsverband van zorgverleners, gespecialiseerd in de eerste lijn. Dat wil zeggen: buiten het ziekenhuis, in uw thuisomgeving.

Ons team bestaat uit een dietist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, logopedist en psycholoog. Afhankelijk van uw hulpvraag kunt u begeleiding van een of meer van ons krijgen.

Voor verdere informatie zie www.oncologieteamtilburg.nl.