NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel

In de praktijk zijn de therapeuten Mirjam Sparidans en Iris van den Berg gespecialiseerd in het behandelen van mensen met NAH. Beiden zijn aangesloten bij het netwerk NAH te Tilburg: genaamd MENT. In dit netwerk werken allerlei disciplines in de eerste en tweede lijn met elkaar samen, om zo de zorg voor mensen met NAH zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Zie ook op www.nah-ment.nl.

Voor meer informatie over NAH algemeen kunt u zich ook melden bij www.loketnah.nl.