Afasie is een taalstoornis die zich uit in het spreken en begrijpen van taal. De oorzaak hiervan kan komen door een hersenbeschadiging in het taalgebied door bijvoorbeeld een herseninfarct of een TIA. Het kan echter ook door andere oorzaken komen.

Mirjam Sparidans en Iris van den Berg zijn beiden afasietherapeut. Zij bieden gespecialiseerde zorg op gebied van het behandelen van afasie volgens de nieuwste richtlijnen.

Voor informatie over Afasie zie ook op de website www.afasienet.com.