Wanneer logopedie

Heeft u problemen met communiceren of maakt u zich wel eens zorgen om uw spraak of het spreken van uw kind ? Vraagt u zich af of wij, logopedisten, iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie bij logopediepraktijk Tilburg zinvol kan zijn voor u of uw familieleden. In het menu aan de linkerzijde vindt u meer informatie over logopedische stoornissen en onze specialisaties.

Onze logopedisten van Logopediepraktijk Tilburg onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van spraak, taal, eten en drinken, mondgedrag, adem, stem en gehoor. Ook kunnen wij op verzoek scholing en informatie bieden aan beroepssprekers, zangers, leerkrachten, peuterspeelzaalleiders en een ieder die op professioneel vlak met communicatie en/of met de spraak- taalontwikkeling van kinderen te maken heeft.

Adem/stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; een schorre stem
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit

Spraak

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • neusspraak
 • onduidelijk spreken

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

Slikken, eten en drinken, mond- en aangezichtsmotoriek, mimiek

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen
 • mimetherapie

Gehoor

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (o.a. liplezen)

Logopedie is volop in ontwikkeling!