Kwaliteit

Al onze logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de beroepsvereniging NVLF. Middels na- en bijscholing blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.

Onze therapeuten die specialistische zorg bieden voldoen aan aanvullende kwaliteitscriteria:

Logopediepraktijk Tilburg is door Kiwa gecertificeerd voor de Kwaliteitstoets Logopedie. Deze tweejaarlijkse vrijwillige kwaliteitstoets hebben wij in 2015, 2017 en 2019 behaald. In 2021 zullen wij deelnemen aan de opvolger hiervan: de Kwaliteitscyclus Logopedie.

Onze klanttevredenheid wordt gemeten door Qualiview. Mocht u niet tevreden zijn, laat het ons weten. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op het Klachtenloket Paramedici.

Om bij te dragen aan onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van zorg zijn wij aangesloten bij het Nivel: het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

Kwaliteitsregister Paramedici NVLF ParkinsonNet NVST
AfasieNet MENT Prelogopedie
Kiwa Qualiview Klachtenloket Nivel