Kwaliteit

Al onze logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de beroepsvereniging NVLF. Middels na- en bijscholing blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.

Onze therapeuten die specialistische zorg bieden voldoen aan aanvullende kwaliteitscriteria:

Logopediepraktijk Tilburg is door Kiwa gecertificeerd voor de Kwaliteitstoets Logopedie. Deze tweejaarlijkse vrijwillige kwaliteitstoets hebben wij in 2015, 2017 en 2019 behaald. In 2021 zullen wij deelnemen aan de opvolger hiervan: de Kwaliteitscyclus Logopedie.

Onze klanttevredenheid wordt gemeten door QuestPro.

Klachten kunt u met de betreffende therapeut bespreken en indien nodig indienen bij Klachtenloket Paramedici.

Kwaliteitsregister Paramedici NVLF ParkinsonNet NVST
AfasieNet MENT Prelogopedie
Kiwa Qualiview Klachtenloket Nivel