Logopedie-stottertherapie

Femke de Smit is logopedist-stottertherapeut (European Fluency Specialist) en zij werkt op dinsdag en vrijdag in onze locatie West en op woensdag in de Reeshof. In overleg werkt zij een avond in de week op locatie West voor oudergesprekken en therapie aan volwassenen die fulltime werken. Bij haar kunt u terecht voor deskundige en specialistische hulp op het gebied van stotteren.

Sinds 31 oktober 2014 is officieel de 'Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen' van kracht. Hierin staan aanbevelingen voor de optimale begeleiding van mensen die stotteren, voor zover mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Er is ook een patiëntenversie van de Richtlijn Stotteren. De begeleiding die binnen Logopediepraktijk Tilburg wordt gegeven volgt deze aanbevelingen. Na een uitgebreid intakegesprek volgt een stotteronderzoek, waarna het therapiebeleid wordt vastgesteld in overleg met de hulpvrager. In het menu hiernaast vindt u informatie over stotteren en logopedie-stottertherapie per leeftijdscategorie.

Uitbreiding stottertherapie
De afgelopen 6 jaar is de specialisatie logopedie-stottertherapie binnen Logopediepraktijk Tilburg uitgegroeid van een enkele stotterende patiënt per week tot ruim 3 dagen patiëntenzorg. Daarom is Jolien Uijenkruijer in opleiding tot Europees stottertherapeut; zij rondt halverwege 2017 de ECSF opleiding af en biedt nu in het kader van haar stage onder supervisie van Femke al stottertherapie op onze locaties in de Hoefstraat en in West.

Vergoeding logopedie-stottertherapie
Stottertherapie zoals gegeven in deze praktijk valt onder de logopedische zorg en wordt daarom volledig vergoed (met uitzondering van de kosten die vallen binnen het eigen risico) vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Femke de Smit voldoet aan de criteria registratie uurtarief stotteren die door de beroepsvereniging (NVLF) opgesteld zijn en kan daarom ook sessies van 45 minuten inplannen.